ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถยนต์ ป้ายกราฟฟิค

เอกสาร-แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นบริการหนึ่งของกรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการประชาชนสามารถ Download แบบคำขอต่าง ๆ แล้วนำมายื่นต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสาร PDF

ตัวอย่าง (ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างตัวอย่าง)

แบบคำขอโอนและรับโอนรถ

แบบคำขอโอนและรับโอนรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านหน้า  /  ด้านหลัง

 

(Visited 5,492 times, 1 visits today)