ทักทายสไตล์ทะเบียนเฮง

ทะเบียนสวยๆ ก็เหมือนสาวสวย ไม่บอกรักเธอสักที เดี๋ยวคนอื่นก็คว้าไปครอง บอกรักทะเบียนสวยๆ ที่คุณหมายปอง วันนี้ ด้วยการสั่งจองเร็วพลัน.


ทะเบียนสวยๆ มาใหม่ 20 ป้าย

ตารางทะเบียนสวยๆ มาใหม่ล่าสุด
รวมทะเบียนสวยทุกหมวด มาใหม่ล่าสุด
เลขทะเบียน ประเภท จังหวัด ราคา (บาท)
สล 7997 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 195,000
ฆข 6446 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 259,000
ฆฬ 4000 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 215,000
6กณ 9992 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 25,000
ฎจ 465 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
xx 338 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
xx 165 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 129,000
ชค 9669 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 195,000
ฌง 959 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 139,000
ฉล 368 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 59,000
ฐม 945 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 59,000
ธจ 454 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 79,000
ชฉ 1133 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 149,000
ฎษ 6161 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 89,000
ชบ 89 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 389,000
ฎง 89 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 550,000
ฐย 9995 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
ชต 9995 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
ชฐ 9995 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 109,000
พท 289 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 119,000

ทะเบียนเฮง.คอม เวอร์ชัน IE6 นี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ยังมีผู้เข้าชมเว็บบางท่านยังคงใช้ IE6 จึงทำให้แสดงหน้าเว็บผิดเพี้ยนไป ทางทะเบียนเฮง.คอมก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาเว็บเบาๆ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอ IE6 และรวมถึง Mobile Browser ทั้งหลายด้วย ในอนาคต ทางทะเบียนเฮง.คอม จะพัฒนาเวอร์ชันสำหรับมือถือโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอ .... /ด้วยความปรารถนาดีจาก ทะเบียนเฮง.คอม.(2 สิงหาคม 2554)