ทักทายสไตล์ทะเบียนเฮง

ทะเบียนสวยๆ ก็เหมือนสาวสวย ไม่บอกรักเธอสักที เดี๋ยวคนอื่นก็คว้าไปครอง บอกรักทะเบียนสวยๆ ที่คุณหมายปอง วันนี้ ด้วยการสั่งจองเร็วพลัน.


ทะเบียนสวยๆ มาใหม่ 20 ป้าย

ตารางทะเบียนสวยๆ มาใหม่ล่าสุด
รวมทะเบียนสวยทุกหมวด มาใหม่ล่าสุด
เลขทะเบียน ประเภท จังหวัด ราคา (บาท)
จษ 1535 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 45,000
ญภ 6166 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
สช 6336 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 145,000
2ขฉ 1940 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 8,000
4กร 9818 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 9,900
3ขช 6061 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 9,500
3ขฌ 1686 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 18,000
ธบ 337 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 30,000
ญฬ 2922 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 33,000
สจ 5331 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 9,000
ษข 3005 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 35,000
3ขห 85 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 29,000
ชอ 5558 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 45,000
ญข 800 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 145,000
2กช 9119 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 99,000
ขว 4004 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 79,000
ขค 1881 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 165,000
ษฉ 9500 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
ญฉ 244 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 79,000
ธก 8338 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 59,000

ทะเบียนเฮง.คอม เวอร์ชัน IE6 นี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ยังมีผู้เข้าชมเว็บบางท่านยังคงใช้ IE6 จึงทำให้แสดงหน้าเว็บผิดเพี้ยนไป ทางทะเบียนเฮง.คอมก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาเว็บเบาๆ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอ IE6 และรวมถึง Mobile Browser ทั้งหลายด้วย ในอนาคต ทางทะเบียนเฮง.คอม จะพัฒนาเวอร์ชันสำหรับมือถือโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอ .... /ด้วยความปรารถนาดีจาก ทะเบียนเฮง.คอม.(2 สิงหาคม 2554)