ทักทายสไตล์ทะเบียนเฮง

ทะเบียนสวยๆ ก็เหมือนสาวสวย ไม่บอกรักเธอสักที เดี๋ยวคนอื่นก็คว้าไปครอง บอกรักทะเบียนสวยๆ ที่คุณหมายปอง วันนี้ ด้วยการสั่งจองเร็วพลัน.


ทะเบียนสวยๆ มาใหม่ 20 ป้าย

ตารางทะเบียนสวยๆ มาใหม่ล่าสุด
รวมทะเบียนสวยทุกหมวด มาใหม่ล่าสุด
เลขทะเบียน ประเภท จังหวัด ราคา (บาท)
ฆข 4848 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 59,000
2กอ 3030 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
วฐ 3838 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 45,000
ศต 5544 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 68,000
5กบ 5445 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 79,000
พธ 5559 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
1กพ 32 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 49,000
วว 949 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
1กศ 195 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
พจ 91 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 115,000
3กค 9798 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 15,000
ฌส 9111 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 55,000
5กฬ 6664 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 10,000
ญผ 9559 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 145,000
ญม 31 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
ฌถ 31 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
ธม 25 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 69,000
ฌธ 2332 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 59,000
วพ 31 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 39,000
2กช 3366 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 39,000

ทะเบียนเฮง.คอม เวอร์ชัน IE6 นี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ยังมีผู้เข้าชมเว็บบางท่านยังคงใช้ IE6 จึงทำให้แสดงหน้าเว็บผิดเพี้ยนไป ทางทะเบียนเฮง.คอมก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาเว็บเบาๆ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอ IE6 และรวมถึง Mobile Browser ทั้งหลายด้วย ในอนาคต ทางทะเบียนเฮง.คอม จะพัฒนาเวอร์ชันสำหรับมือถือโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอ .... /ด้วยความปรารถนาดีจาก ทะเบียนเฮง.คอม.(2 สิงหาคม 2554)