ทักทายสไตล์ทะเบียนเฮง

ทะเบียนสวยๆ ก็เหมือนสาวสวย ไม่บอกรักเธอสักที เดี๋ยวคนอื่นก็คว้าไปครอง บอกรักทะเบียนสวยๆ ที่คุณหมายปอง วันนี้ ด้วยการสั่งจองเร็วพลัน.


ทะเบียนสวยๆ มาใหม่ 20 ป้าย

ตารางทะเบียนสวยๆ มาใหม่ล่าสุด
รวมทะเบียนสวยทุกหมวด มาใหม่ล่าสุด
เลขทะเบียน ประเภท จังหวัด ราคา (บาท)
กห 989 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 119,000
วข 9555 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 65,000
2กถ 1 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 495,000
2กต 44 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 155,000
2กต 666 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 199,000
2กต 7777 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 350,000
2กถ 6556 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กถ 5665 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กต 4949 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กต 4499 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กถ 4848 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กต 4488 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กถ 5544 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 49,000
2กถ 5995 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 59,000
2กถ 7755 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 25,000
2กต 7755 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 25,000
2กถ 6886 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 35,000
2กต 7766 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 27,000
ฬห 333 ทะเบียนรถตู้ กรุงเทพมหานคร 389,000
2กณ 9669 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 39,000

ทะเบียนเฮง.คอม เวอร์ชัน IE6 นี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ยังมีผู้เข้าชมเว็บบางท่านยังคงใช้ IE6 จึงทำให้แสดงหน้าเว็บผิดเพี้ยนไป ทางทะเบียนเฮง.คอมก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาเว็บเบาๆ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอ IE6 และรวมถึง Mobile Browser ทั้งหลายด้วย ในอนาคต ทางทะเบียนเฮง.คอม จะพัฒนาเวอร์ชันสำหรับมือถือโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอ .... /ด้วยความปรารถนาดีจาก ทะเบียนเฮง.คอม.(2 สิงหาคม 2554)