ทักทายสไตล์ทะเบียนเฮง

ทะเบียนสวยๆ ก็เหมือนสาวสวย ไม่บอกรักเธอสักที เดี๋ยวคนอื่นก็คว้าไปครอง บอกรักทะเบียนสวยๆ ที่คุณหมายปอง วันนี้ ด้วยการสั่งจองเร็วพลัน.


ทะเบียนสวยๆ มาใหม่ 20 ป้าย

ตารางทะเบียนสวยๆ มาใหม่ล่าสุด
รวมทะเบียนสวยทุกหมวด มาใหม่ล่าสุด
เลขทะเบียน ประเภท จังหวัด ราคา (บาท)
วต 7989 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 30,000
พห 289 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 89,000
พจ 289 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 89,000
สอ 9995 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 115,000
จธ 64 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 49,000
ญธ 8080 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 89,000
ฉษ 5252 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 59,000
วล 2828 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 89,000
วต 545 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 89,000
5กก 5959 ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 9,500
ภล 53 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 99,000
ศธ 6006 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 49,000
7กฉ 65 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 145,000
ขก 65 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 250,000
สจ 330 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 20,000
สร 7575 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 49,000
2กฉ 4422 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 39,000
ธษ 60 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 69,000
ภง 878 ป้ายขาว-ดำ กรุงเทพมหานคร 59,000
ศศ 4545 ป้ายประมูล กรุงเทพมหานคร 399,000

ทะเบียนเฮง.คอม เวอร์ชัน IE6 นี้ เกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นว่า ยังมีผู้เข้าชมเว็บบางท่านยังคงใช้ IE6 จึงทำให้แสดงหน้าเว็บผิดเพี้ยนไป ทางทะเบียนเฮง.คอมก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พัฒนาเว็บเบาๆ สำหรับแสดงผลผ่านหน้าจอ IE6 และรวมถึง Mobile Browser ทั้งหลายด้วย ในอนาคต ทางทะเบียนเฮง.คอม จะพัฒนาเวอร์ชันสำหรับมือถือโดยเฉพาะ โปรดอดใจรอ .... /ด้วยความปรารถนาดีจาก ทะเบียนเฮง.คอม.(2 สิงหาคม 2554)